SERVICIILE NOASTRE

I. CONSULTANTA IN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE


     Serviciile de consultanta in accesarea fondurilor structurale cuprind intocmirea tuturor documentatiilor necesare obtinerii finantarii si implementarii investitiei, de la momentul demararii proiectului pana in momentul incasarii de catre beneficiar a ultimei transe din finantarea nerambursabila, precum si asistenta pe parcursul implementarii proiectului in relatia cu autoritatea de management.

Pasul 1: Stabilirea eligibilitatii proiectului

  Analiza ideii de afaceri şi identificarea necesarului de finantare:
- Indrumarea catre Programul de Finanţare pentru care propunerea de proiect şi beneficiarul sunt eligibili;
- Stabilirea obiectivelor proiectului de investiţii şi a structurii bugetului investiţiei;

Pasul 2: Realizarea şi depunerea proiectului
 
    Vom concepe in această fază structura proiectului de finanţare şi vom elabora documentaţia necesară, asigurănd criteriile de acceptare pentru proiect:
- Colectarea, organizarea informaţiilor şi a documentelor necesare;
- Analiza investiţiei şi stabilirea listei de achiziţii necesare;
- Analiza Cost-Beneficiu (dacă este necesar);
- Elaborarea studiului de fezabilitate (dacă este necesar);
- Elaborarea planului de afaceri, inclusiv studiul financiar;
- Completarea cererii de finanțare;
- Pregătirea documentaţiei necesare obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor in   vederea depunerii proiectului
- Depunerea proiectului şi a documentelor anexe la Organismul Intermediar;
- Asistenţa pe perioada verificării proiectului;
 
 Pasul 3: Coordonarea implementarii proiectului

      In urma aprobării proiectului, vom asigura supravegherea şi coordonarea activităţilor in perioada de implementare a proiectului :
- Consultanţa de specialitate in organizarea procedurilor de achiziţie publică;
- Elaborarea rapoartelor intermediare de progres si a raportului final;
- Monitorizarea activităţilor propuse în proiect, modificarea bugetului si a graficului activitatilor daca este cazul;
- Elaborarea dosarelor de plăţi pentru decontările financiare;
- Asigurarea masurilor adecvate de publicitate conform reglementărilor programelor;
 

     Plata serviciilor de consultanta se va face doar dupa aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare, fiind conditionata astfel de succesul proiectului!

     Daca sunt necesare servicii de consultanta si proiectare tehnica, valoarea acestora se va calcula separat si se va plati ulterior realizarii acestora.II. SERVICII DE EVALUARE


1. Evaluare proprietatilor imobiliare:
- terenuri intravilane/extravilane
- case individuale, case tip duplex
- situri comerciale, situri industriale
- pensiuni turistice
- proprietati agricole

2. Evaluarea intreprinderilor