Programul Operational Regional - POR

Obiectivul general al programului:


Obiectivul general al Programului Operational Regional constă în sprijinirea dezvoltării economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.


AXE PRIORITARE IN CADRUL POR:


AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere

1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din următoarele domenii:
  • Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban;
  • Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
  • Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale;

AXA PRIORITARA 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

AXA PRIORITARA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local


4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului


5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică