PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA - PNDR

Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR


Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) reprezinta un instrument de finantare creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. FEADR se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.
Fondurile europene pentru agricultura pot fi accesate in baza documentului-cheie Programul National pentru Dezvoltare Rurala(PNDR).

AXE PRIORITARE IN CADRUL PNDR


AXA PRIORITARA 1 - Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier


1.1 Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman
1.1.1 Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
1.1.2 Instalarea tinerilor fermieri 1.2.1 Modernizarea exploatatiilor agricole
1.2.3 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 1.2.5 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
1.4.1 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
1.4.2 Infiintarea grupurilor de producatori
1.4.3 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

AXA PRIORITARA 2 - Imbunatatirea mediului si a spatiului rural


2.1 .1 Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
2.1.2  Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
2.1.4  Plati de Agro-mediu
2.2.1  Prima impadurire a terenurilor agricole

AXA PRIORITARA 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale


3.1 Masuri privind diversificarea economiei rurale
3.1.2 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 3.1.3 Incurajarea activitatilor turistice 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

AXA PRIORITARA 4 - LEADER


4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
4.1.1 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
4.1.2 Imbunatatirea mediului si spatiului rural
4.1.3 Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale

4.2.1 Implementarea proiectelor de cooperare

4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locală, dobandirea de competente si animarea teritoriului