Modernizare, dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale

Programul Operational Regional


AXA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Operatiunea 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale


Beneficiari

 • Autoritate publica locala
 • Furnizori de servicii sociale
 • ONG

Criteriii de eligibilitate

 • Solicitantul/ partenerii (după caz) dovedeşte calitatea de proprietar/ administrator
 • Solicitantul / solicitantul împreună cu partenerii, în cazul parteneriatelor are capacitatea de a implementa proiectulsau are în concesiune sau comodat imobilul care face obiectul proiectului
 • Solicitantul/ solicitantul împreună cu partenerul face dovada capacităţii de finanţare
 • Furnizorul de servicii sociale are o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finaţare
 • În cazul centrelor rezidenţiale pentru copii, solicitantul este Consiliul Judeţean direct sau prin furnizorii de servicii de asistenţă socială din subordine

Valoarea proiectului si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea totala minima a unui proiect este de 350.000 RON
 • Valoarea totala maxima a unui proiect este de 3.500.000 RON
 • Intensitatea finantarii nerambursabile este de maxim 98%
 • Solicitantul trebuie sa contribuie cu minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Activitati eligibile

 • Modernizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);
 • Modernizarea/ extinderea clădirilor pentru înfinţarea de noi centre sociale;
 • Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;
 • Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale
 • Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.
Lista activităţilor eligibile de mai sus este orientativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiţii optime a proiectului.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli cu echipamente
 • Mijloace de transport
 • Autovehicule cu destinaţia specială
 • Cheltuieli aferente implementării proiectului
 • Cheltuieli de publicitate şi informare
 • Cheltuieli de audit
 • Consultanţa (maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului)
 • Orice cheltuială care nu se regăseşte în lista cheltuielilor eligibile de mai sus, aprobată prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 910/27.09.2007 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1742/ 22.10.2007 va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru cofinanţare prin POR.