Dezvoltarea infrastructurii pentru valorificarea resurselor naturale

Programul Operational Regional

AXA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului


Operatiunea 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice

Beneficiari

 • Intreprindere mica
 • Microintreprindere
 • Intreprindere mijlocie
 • ONG
 • Asociaţie de dezvoltare intercomunitară
 • Autoritate publica locala

 Valoarea proiectului si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea totala minima a unui proiect este de 700.000 RON
 • Valoarea totala maxima a unui proiect este de 85.000.000 RON
 • Pentru proiectele care se implementeaza in mediul rural valoarea minima totala a proiectului trebuie sa fie de 6.400.000 lei
Intensitatea finantarii nerambursabile raportata la total cheltuieli eligibile:

1. Microintreprinderi si IMM-uri: 70%
Pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, intensitatea finantarii este de 60%

2. APL-uri si ONG-uri:

A. Daca infrastructura de turism este de utilitate publica:
- Intensitatea finantarii in acest caz este de 98%, autoritatile publice trebuie sa contribuie cu minim 2% din valoarea maxima a cheltuielilor eligibile
B. Daca infrastructura de turism nu este de utilitate publica:
- Intensitatatea finantarii este de 50%, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov, unde intensitatea finantarii este de 40%
 

Activitati eligibile

A. Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat):
 • Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitatile din corpul drumului, in statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
 • Construirea / modernizarea punctelor (foisoarelor) de observare / filmare / fotografiere;
 • Construirea/modernizarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului turistic este afectata de infrastructura de acces deficitara;
 • Construirea / modernizarea refugiilor montane;
 • Amenajarea posturilor Salvamont, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont;
 • Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – gradina in statiuni turistice balneare, climatice si balneo-climatice.
B. Pentru infrastructura de turism care intra sub incidenta ajutorului de stat:
 • Dezvoltarea retelelor de captare si / sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) din statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
 • Crearea / modernizarea si dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
 • Construirea de piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;
 • Construirea de terenuri de sport;
 • Modernizarea cailor ferate cu ecartament ingust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal si de munte,
 • Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement;
 • Construirea partiilor de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru intretinerea partiilor de schi);
 • Construirea / dezvoltarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna;
 • Amenajari specifice sporturilor nautice;
 • Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente;
 • Crearea/reabilitarea traseelor de cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;
 • Construirea de piste pentru cicloturism.

Cheltuieli eligibile

 • Prin exceptie cheltuielile efectuate pentru achizitia/ exproprierea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt eligibile de la data intrarii in vigoare a schemei de ajutor de stat sub a carui incidenta intra proiectul.
 • Cheltuielile efectuate pentru achizitia de terenuri sau expropriere in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului.
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje.
 • Cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, in cazul amenajarilor pentru protectia mediului
 • Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului de investitie includ cheltuielile precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, care se executa pe amplasamentul obiectivului de investitie delimitat din punct de vedere juridic, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
 • Cheltuieli pentru investitia de baza sunt considerate cele efectuate pentru constructii si instalatii, precum si pentru dotari de specialitate, utilaje, echipamente specifice si functionale
 • Cheltuielile efectuate pentru constructii si instalatii care cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului de investitie, si anume cheltuieli de lucrari pentru:
 • Dezvoltarea retelelor de captare si/ sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) din statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
 • Crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
 • Construire piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;
 • Construire terenuri de sport;
 • Modernizare cai ferate cu ecartament ingust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal si de munte;
 • Creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;
 • Construire partii de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi)
 • Construirea / dezvoltarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna
 • Amenajari specifice sporturilor nautice
 • Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
 • Crearea/ modernizarea traseelor de cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;
 • Construirea pistelor pentru cicloturism.
 • Cheltuielile se desfasoara pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant.
 • Cheltuielile aferente fiecarui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.
 • Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotari de specialitate, utilaje, echipamente specifice si functionale cuprind cheltuielile efectuate pentru:
  • procurarea utilajelor si echipamentelor specifice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale pentru instalatii de transport pe cablu pentru persoane, echipamente pentru producerea zapezii artificiale, echipamente pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, echipamente pentru intretinerea partiilor de schi si a partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna;
  • achizitionarea de echipamente IT si programe informatice.
 • Cheltuieli diverse si neprevazute daca sunt detaliate prin documente justificative corespunzator si doar in limita a maxim 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli pentru investitia de baza, in functie de natura si complexitatea lucrarilor
 • In limita procentului stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplimentare pentru realizarea lucrarilor, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.