Implementarea sistemelor informatice integrate ERP/CRM

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Axa 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Operatiunea 331 - Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate


Beneficiari

 • Microintreprinderi;
 • Intreprinderi mici si mijlocii;

Criterii de eligibilitate

 • Solicitantul este înregistrat la Registrul Comerţului ca societate comercială şi operează pe teritoriul României;
 • Solicitantul nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un judecător sindic, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor;
 • Solicitantul nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligaţiilor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Solicitantul nu se află în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de stat pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (EC Official Journal nr. C244/01.10.2004);
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nici o instanţă judecătorească, din motive profesionale sau de etica profesională;
 • Solicitantul declară ca are capacitatea de a acoperi diferenţa dintre finanţarea publică şi costul proiectului prin resurse proprii sau atrase;
 • Solicitantul declară că cel mai tarziu odata cu prima cerere de rambursare va prezenta o garanţie eliberată de o instituţie financiară pentru cel puţin 20% din valoarea finanţării acordate pentru durata preconizata a implementării proiectului (aplicabil în cazul IMM-urilor înfiinţate în ultimii 2 ani);
 • Solicitantul are profit din exploatare în ultimii 2 ani financiari (aplicabil în cazul IMM-urilor înfiinţate de mai mult de 2 ani);

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 1.000.000 RON
 • Valoarea minima a finantarii nerambursabile: 35.000 RON
 • Intensitatea maxima a finantarii nerambursabile raportata la totalul cheltuielilor eligibile este de:
      - 70% pentru proiectele implementate de intreprinderi micro si mici;
      - 60% pentru proiectele implementate de intreprinderi mijlocii;
      - pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, ponderea finantarii este mai mica cu 10%;
      - 70% pentru cheltuielile de consultanta in toate cazurile;
 • Componenta de investitii trebuie sa reprezinte minim 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, componenta de consultanta maxim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Activitati eligibile

Achiziţionarea de echipamente TIC, software, mijloace fixe şi bunuri de inventar, servicii de consultanţă şi training specializat pentru:
 • Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning);
 • Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management);
 • Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viaţă al produselor;
 • Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii;

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru consultanţă şi studii care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică, publicitate):
  • Servicii de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi evaluare
  • Servicii de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie
  • Asistenţă tehnică din partea proiectantului
  • Onorarii şi salarii pentru consultanţi, auditori, contabili
  • Transport persoane
  • Transport materiale şi echipamente
 • Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente:
  • Achiziţionarea de echipamente de IT&C (servere, calculatoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.)
 • Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, care nu intră în categoria de mai sus:
  • Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităţilor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea şi testarea aplicaţiei;
 • Cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how;
  • Achiziţionarea licentelor şi aplicaţiilor software necesare implementării proiectelor, inclusiv baze de date
  • Achiziţionarea licenţelor pentru soluţii software de securitate necesare implementării proiectelor şi instalare/configurare aferentă
 • Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică:
  • Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate
  • Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă aceasta este angajat al beneficiarului