Dezvoltarea sistemelor de comert electronic

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Axa 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Operatiunea 332 - Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri

Beneficiari

 • Microintreprinderi
 • Intreprinderi mici si mijlocii

Criteriii de eligibilitate

 • Solicitantul este înregistrat la Registrul Comerţului ca societate comercială şi operează pe teritoriul României;
 • Solicitantul nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu este condusă de un judecător sindic, nu are restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor;
 • Solicitantul nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, obligaţiilor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Solicitantul nu se află în dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la ajutorul de stat pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (EC Official Journal nr. C244/01.10.2004);
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nici o instanţă judecătorească, din motive profesionale sau de etica profesională;
 • Solicitantul declară ca are capacitatea de a acoperi diferenţa dintre finanţarea publică şi costul proiectului prin resurse proprii sau atrase;
 • Solicitantul declară că cel mai tarziu odata cu prima cerere de rambursare va prezenta o garanţie eliberată de o instituţie financiară pentru cel puţin 20% din valoarea finanţării acordate pentru durata preconizata a implementării proiectului (aplicabil în cazul IMM-urilor înfiinţate în ultimii 2 ani);
 • Solicitantul are profit din exploatare în ultimii 2 ani financiari (aplicabil în cazul IMM-urilor înfiinţate de mai mult de 2 ani);

Valoarea si intensitatea finantarii nerambursabile

 • Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 1.640.000 RON
 • Valoarea minima a finantarii nerambursabile: 35.000 RON
 • Intensitatea maxima a finantarii nerambursabile raportata la totalul cheltuielilor eligibile este de:
- 70% pentru proiectele implementate de intreprinderi micro si mici;
- 60% pentru proiectele implementate de intreprinderi mijlocii;
- pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, ponderea finantarii este mai mica cu 10%;
- 70% pentru cheltuielile de consultanta in toate cazurile;
 

Activitati eligibile

 • Achiziţionarea de echipamente TIC, software, mijloace fixe şi bunuri de inventar, servicii de consultanţă şi training specializat pentru:
  • Implementarea de sisteme informatice de comert electronic.
  • Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice.
  • Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
  • Implementarea de sisteme informatice de e-payment
  • Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM
  • Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei (B2B, B2C)

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru servicii de consultanţă necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, inclusiv pentru un consultant IT extern pentru construirea site-urilor de e-commerce/e-licitaţie/e-business/e-learning sau pentru realizarea conţinutului iniţial pentru aplicaţiile de e-learning - care nu constituie o activitate permanentă sau periodică (exclus consultanţă fiscală, juridică, publicitate);
  • Servicii de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă şi evaluare
  • Servicii de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie
  • Asistenţă tehnică din partea proiectantului
  • Onorarii şi salarii pentru consultanţi, auditori, contabili
  • Transport persoane
  • Transport materiale şi echipamente
 • Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii, utilaje şi echipamente:
  • Achiziţionarea de echipamente de IT&C (servere, calculatoare, echipamente de reţea, echipamente periferice etc.);
 • Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, care nu intră în categoria de mai sus:
  • Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza necesităţilor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea şi testarea aplicaţiei.
 • Cheltuieli pentru achiziţia de aplicaţii informatice, licenţe, brevete, mărci, know-how:
  • Achiziţionarea licentelor şi aplicaţiilor software necesare implementării proiectelor, inclusiv baze de date
  • Cheltuieli pentru achiziţia de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
  • Cheltuieli pentru achiziţia de sisteme informatice pentru e-payment
 • Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică:
  • Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate
  • Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă aceasta este angajat al beneficiarului.