Institutia responsabila POS-CCE:
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE - este constituita in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
Contact:
Adresa: Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti
Web: amposcce.minind.roProgramul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE


Obiectivul general al programului:


Obiectivul general al POS-CCE il reprezinta creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii, astfel încât prin masurile intreprinse, România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii din UE.

 

AXE PRIORITARE IN CADRUL POS-CCE:


AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie


1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor: 1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate


2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie ;
2.3 Investiţii pentru infrastructura de CDI;

AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public


3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice 3.3. Dezvoltarea e-economiei

AXA PRIORITARĂ 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextutil combaterii schimbărilor climatice


4.1. Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde” 4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie