Contact:

SC Project Matrite SRL
Tel/Fax: 021.230.16.18
               0722.332.593
 E-mail: office@nerambursabil.ro

               contact@nerambursabil.ro

Despre noi

DESPRE NOI

Societate cu capital romanesc infiintata in anul 2000, specializata in furnizarea de servicii de consultanta si management in afaceri in vederea accesarii programelor de finantare nerambursabila.

Societatea beneficiaza de expertiza unei echipe formate din:
 • Consultanti certificati in domeniul Fondurilor Structurale si al Managementului de Proiect;
 • Evaluatori acreditati ANEVAR;

PUNCTE FORTE

Principalele argumente in favoarea colaborarii cu societatea noastra:
 • Principiul onorariului de succes: Costul serviciilor de consultanta se plateste doar dupa aprobarea proiectului si semnarea contractului de finanĊ£are. In acest fel, beneficiarul nu isi asuma riscul de a plati un avans si a nu avea finalitate in ceea ce priveste aprobarea proiectului.
 • Rata de succes de 100% pentru proiectele depuse in cadrul programului POS-CCE de sprijinire a investitiilor productive aferente IMM-urilor;
 • Expertiza, instrumentele si resursele necesare implementarii cu succes a proiectelor finantate prin fondurile structurale;
 • Profesionalismul, transparenta fata de clientii societatii, in ideea de a le prezenta un feedback realist aferent cererilor si asteptarilor acestora;
 • Existenta unui sistem de colaboratori si parteneriate in vederea dezvoltarii proiectelor complexe care necesita si expertiza tehnica;

OBIECTIVE

 • Obiectivul principal il reprezinta realizarea de proiecte viabile care sa corespunda cu solicitarile clientilor nostri si cu cerintele programelor de finantare ale Uniunii Europene.
 • Obiectivul specific il reprezinta sprijinirea si dezvoltarea IMM-urilor, prin accesarea programelor de finantare nerambursabila destintate investitiilor productive si implementarii standardelor internationale.

PRINCIPII DE LUCRU

 • Onorariu de succes: reprezinta o garantie a clientului in privinta seriozitatii colaborarii si a aprobarii proiectului, costul consultantei se plateste doar dupa aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare.
 • Orientarea catre rezultat: realizarea de proiecte viabile, in concordanta cu nevoile clientilor si cu cerintele programelor finantate de UE.
 • Increderea in reusita: competenta si dedicarea resurselor umane ale societatii asigura reusita demersurilor intreprinse.
 • Parteneriat de durata: dezvoltarea de parteneriate cu clientii, bazate pe incredere si onestitate, in care ambele parti au numai de castigat.

PROIECTE POTENTIALE

 • Investitii ale IMM-urilor in activitati productive si constructii, finantate prin POS CCE -Axa 1
 • Investitii pentru producerea de energie regenerabila finantate prin POS CCE – Axa 4
 • Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor , finantata prin POR – Axa 4
 • Modernizarea exploatatiilor agricole ( ferme vegetale si zootehnice), finantate prin PNDR – Masura 121
 • Investitii in domeniul procesarii produselor agricole, finantate prin PNDR – Masura 123
 • Sprijinirea dezvoltarii micointreprinderilor in mediu rural, finantata prin PNDR-Masura 312
 • Investitii productive in acvacultura, finantate prin FEP – Masura 21